Få eksperthjælp, når du skal sælge din bolig

Der er god grund til at boliger ikke sælges på hylderne i supermarkedet. Et boligsalg er en stor ting og der er mange formalia, som skal være på plads, når boliger handles. Der er lovgivning, som skal overholdes og regler, der skal følges, så handlen kan foregå trygt, både for sælger og køber. Det er vigtigt at der er så meget gennemsigtighed som muligt, når boliger handles. At handle bolig er en stor ting. Derfor er det vigtigt at handlen foregår efter forskrifterne.

Det er lovpligtigt, i forbindelse med ejendomshandler, at uvildige eksperter gennemgår boligen og energimærker den. Der lavet energimærker på baggrund af undersøgelser og beregninger, som udmønter i en rapport. Denne rapport kan så bruges af køber og sælger til at danne sig et overblik over energiforbruget i boligen, samt mulighederne for at optimere dette. Kan der laves forbedringer, vil disse blive anvist i rapporten.

Undersøgelsernes omfang

Eksperterne undersøger, hvor godt din bolig er isoleret. På baggrund af dette, og med udgangspunkt i den aktuelle energikilde, fastlægges et budget, som viser det anslåede årlige forbrug i din bolig. Dette fremgår af alle energimærker. Det er vigtigt for køber at have indblik i økonomien i boligen. Der foretages grundige målinger og vurderingerne bliver foretaget af uvildige, kyndige eksperter på netop dette felt. 

Derudover undersøges mulighederne for optimering af energiforbruget. Når man energimærker en bolig anvises disse muligheder. Skal der laves forbedringer i boligen, så energiforbruget kan nedbringes? Hvor meget vil det, i givet fald, koste? Og kan det svare sig at foretage denne investering? Ud fra dette kan køber danne sig det nødvendige overblik.

Tryghed er afgørende

De lovpligtige energimærker giver gennemsigtighed og gennemskuelighed i handlen. Kortene bliver lagt på bordet og begge parter ved hvad de handler med. Det er tryghedsskabende og i den grad en forsikring imod fremtidige tvister.

Og tvister i forbindelse med handel med boliger bør helt klart undgås. Et retsligt efterspil kan blive en bekostelig affære, både for sælger og køber. Det er ulykkeligt, hvis man ender ud i tvister, som kræver et retsligt efterspil. Med energimærker får man en fair handel.